God debatstil.

Hvorfor skal dansk politik lyde som et parforhold i krise? Hvorfor skændes når man alligevel er 90% enige?

De Progressive elsker debat, men hader ævl og kævl om småting. Så vi støtter til fulde den debat-tilgang – som Alternativet står fadder til i Folketinget – hvor man argumenterer for holdninger i stedet for at auto-kritisere eller gå i personangreb.

– Og ja, tak Alternativet!

Læs her hvad De Progressive synes er vigigt at diskutere

Med udgangspunkt i den gode debatstil – og med debat af emner der reelt påvirker vores samfund – har vi simpelthen til hensigt at revitalisere den politiske debat. Intet mindre.

For Danmark er et oplyst samfund, og vi vil bruge dette til også at skabe en oplyst debatkultur, der tager udgangspunkt i at samfundsdebat er kompliceret og fortjener en dybdegående debat med grundige argumenter og forklaringer. Fremtiden skal tackles med indsigt, fornuft og debat, og vores ønske er at diskutere Danmark nedefra og op sammen med DIG.

Læs her hvordan du deltager i De Progressives samfundsdebatter – eller ligefrem selv bliver del af partiet

Politikerløfte.

Som parti går vi stærkt ind for det politikerløfte som er udarbejdet af en række ungdomspolitiske partier.

Alle De Progressives politikere lover efter bedste evne at overholde følgende:

  1. Vi vil tænke visionært og være åben over for nye idéer.
  2. Vi vil søge indflydelse og resultater for at forbedre samfundet i overensstemmelse med vores værdier.
  3. Vi vil være ærlig omkring de resultater vi opnår og sørge for at vores kompromisser er gennemskuelige.
  4. Vi vil indrømme når vi tager fejl eller skiftende omstændigheder gør at vi må ændre holdning.
  5. Vi vil træffe beslutninger på et så oplyst grundlag som muligt og søge viden hos både faglige eksperter, borgere og de personer, politikken berører.
  6. Vi vil gå forrest i kampen for en respektfuld og saglig debat, som giver plads til, at alle kan deltage.
  7. Endelig lover vi at fastholde vores jordforbindelse og udvikle demokratiet i samarbejde med befolkningen.