Flygtninge- og indvandringspolitik.

De Progressive vil indføre en realistisk og humanistisk flygtninge- og indvandringspolitik: Flygtninge skal hjælpes i nærområderne, og indvandring skal primært ske på baggrund af arbejdstilladelser (Green Cards).

Konkret foreslår De Progressive at:

  • EUs ydre grænser skal styrkes markant, så asylansøgninger sker uden for Europa
  • Vi skal bruge mindst lige så mange penge på ulandsbistand, som vi bruger på forsvarsbudgettet
  • Vi skal begynde at modtage FN-kvoteflygtninge igen
  • Vi skal genindføre Green Card-ordningen, som blev afviklet i 2016, så det bliver nemmere for ressourcestærke indvandrere at leve og arbejde i Danmark.

Flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande repræsenterer gennemsnitligt en millionudgift for samfundet. Disse penge er langt bedre givet ud ved at hjælpe flygtninge i nærområderne. Det skal også være i nærområderne at der søges asyl, så flygtningene ikke skal begive sig ud på farlige rejser.

Danmark igen modtage FN-kvoteflygtninge fra nærområderne. Dermed kan vi hjælpe de mest sårbare flygtninge. Det skal være Danmark – IKKE menneskesmuglerne – der vælger hvilke flygtninge der kommer til landet. Herudover ønsker vi også at der igen skal udstedes Green Cards, så vi kan få ressourcestærke, veluddannede indvandrere til landet, der bidrager til det danske samfund.

Der findes på verdensplan mere end 60 mio flygtninge. Dem skal Danmark hjælpe så mange af som muligt, og det gør vi bedst ved at hjælpe i konflikters nærområder – ikke ved at lade flygtningene krydse kontinenter til fods og rejse til Danmark. Danmark skal leve op til sit ansvar som det rige land vi er, og det gør vi bedst ved at sende massive nødhjælpsbidrag ud i verden. Vi foreslår, at Danmark bruger lige så mange penge på nødhjælp og ulandsbistand som vi i dag bruger på forsvarsbudgettet.

De flygtninge som kommer til Danmark skal være FN-kvoteflygtninge, som vi hvert år skal modtage et antal af. Andre flygtninge skal vi hjælpe i konflikternes nærområder. Kvoteflygtningene skal flyves til landet, og så længe der ikke er krig i nogen af vores nabolande så skal Danmark følge Dublin-konventionen og ikke modtage spontane asylansøgere. Spontane asylansøgeres sager skal i stedet behandles i det sikre land de senest har været i (typisk i Tyskland) – dette på samme måde som eksempelvis Canada afviser asylansøgning fra USA. Internt i EU skal Schengen-samarbejdet fungere uden grænsekontrol mellem lande. Der kan dog være behov for national kontrol såfremt der opstår flygtningestrømme igennem Europa.

Kvoteflygtninge skal udvælges af de danske myndigheder i tæt samarbejde med FN. Asyl skal kunne søges i de flygtningelejre som FN administrerer. Flygtninge skal kunne søge asyl i første sikre flygtningelejr, også selv om det er i et land hvor der er krig. Danmark skal stadig være tilsluttet de relevante internationale konventioner, men disse skal genforhandles så de ikke medfører de store og uregulerede flygtningestrømme, som Europa har været vidne til de seneste år.

De flygtninge som kommer til Danmark skal betragtes som permanente nye borgere som ikke umiddelbart vender tilbage til deres hjemlande når der kommer fred der. Fred og genopbygning kan tage årtier, og det er ikke rimeligt at tvinge mennesker tilbage som har slået rødder i Danmark. Disse flygtninge skal kunne familiesammenføres i et passende omfang.

Flygtninge skal modtage den nødvendig hjælp (fysisk og psykisk hjælp) samt en bolig. Desuden skal flygtningene tilknyttes en kultur-mentor, som introducerer flygtningene til det danske samfund og til det danske medborgerskab (se dette). Mentorerne kan dermed fokusere på hvilke styrker flygtningene besidder således at de nye borgere optimalt kan matches til et arbejde eller uddannelse hurtigst muligt.

Der kan ikke være fri indvandring til Europa. Det skal være forbudt at rejse ind i Europa uden visum – også selv om der sejles til Europa. Migranter som alligevel sejler over Middelhavet uden visum skal kunne returneres sikkert til afrejselandet. Denne model for indrejse har Australien brugt hvilket har reduceret antallet af druknede migranter til et minimum, dette til forskel fra Middelhavet.

Green Card-ordningen skal genindføres, og Green Cards skal udstedes alt efter behovet for specialiseret arbejdskraft i Danmark. Dette på helt samme måde som virksomheder ansætter de kompetencer, som virksomhederne har behov for.

Note: Der findes ikke præcise danske tal for hvilke udgifter der knytter sig til asylansøgning i Danmark, så de bedste tal der findes er for den generelle indvandring i Norge (Danmark og Norge minder tilpas meget om hinanden til at en omtrentlig sammenligning kan retfærdiggøres). Tallene fra Norge viser at ikke-vestlig indvandring er en udgift for samfundet på mellem 6,2 mio NOK per mand og 11,6 mio NOK per kvinde i indvandrernes første generation i landet