DET MODERNE GENNEMBRUD 2.0 ?

Vi Progressive er meget inspirerede af Oplysningstidens filosoffer, og ikke mindst af danskeren Georg Brandes’ tanker om et moderne samfund – de tanker som blev til “Det Moderne Gennembrud” i slutningen af 1800-tallet:

  • Vi bør anskue verdenen baseret på oplysning, rationalitet samt logik, og virkeligheden bør beskrives som den er.
  • Mennesket er et produkt af naturen – ikke af Gud.
  • ”Gud er død” – som Friedrich Nietzsche skrev – og derfor bør de religiøse ideer vige for ateismen.
  • Mennesker har drifter fra naturens side, og derfor er eksempelvis seksualdrift noget helt naturligt for mænd og kvinder.
  • Det er vigtigt at sætte problemer under debat – være udfordrende og kritisk over for alle magtforhold i samfundet.

Vi Progressive synes at disse tanker er helt rigtige – selvom vi har erstattet Brandes ønske om ateisme til alle med ønsket om sekularisme til alle. Men vi synes også at Brandes tanker er ved at gå i den politiske glemmebog. Det vil vi ikke have – så De Progressive er “Det Moderne Gennembrud” version 2.0, her mere end 100 år efter Brandes.