Grundholdninger.

Vi mener at holdninger er vigtige. Nogle holdninger er endda så centrale at de ikke kan gradbøjes – de er simpelthen grundholdninger, og det er dem her:

VIDEN ER VEJEN FREM.

Vi tror på at viden, bæredygtig teknologi og innovation er vejen til et bedre samfund og en lysere fremtid

MED LOV SKAL LAND BYGGES.

Vi er et sekulært parti, og vi mener at vores samfund bør styres af verdslige love og retsprincipper

PLADS TIL ALLE.

Vi mener at alle borgere har lige værdi og derfor skal have lige vilkår

FY FOR HELVEDE!

Vi går ind for absolut ytrings-, forsamlings- og åndsfrihed

Mærkesager.

Adskil kirke og stat

Vi skal have et samfund, hvor religion er en privat sag og ikke en styrende kraft på nogen måde. Vi skal bygge vores land på et rationelt fundament uden religiøse særhensyn og (over)tro.

Fremtidsoptimisme

Vi er progressive, og derfor glæder vi os til fremtiden. Der skal lyttes mere til videnskaben, og vi vil have en perspektiveret politisk debat baseret på aktuelle fakta. Det indebærer også at vi omfavner teknologiske fremskridt og at vi bruger teknologi og videnskab som et naturligt udgangspunkt for at gøre fremtiden lys

Moderne Gennembrud 2.0

Der skal luftes ud i det politiske Danmark. Den gamle højre-venstre-tankegang er en falsk præmis, der kun skaber splittelse. Gode dyder som frisind, kritisk tanke og positivt fremsyn skal vækkes til live igen. Vi vil have et Moderne Gennembrud version 2.0

Det her mener vi også.

Vi er i fuld sving med at politikudvikle – og det stopper ikke her. Der vil komme flere holdninger til løbende.

 • Økonomi
  • Finanspolitik
   • Vi ønsker en finanspolitik der afbalancerer social stabilitet med mulighed for vækst – men med sociale hensyn før vækst. Skatten kan godt være over 40 pct
   • Overførselsindkomster skal være rimelige, så det det altid giver mest indkomst at have et arbejde.
   • Vi støtter tilbagetrækningsreformen. Vi skal arbejde så længe vi kan og være klar til omskoling hele livet
  • Den offentlige sektor
   • Vi har ikke noget ønske om en større offentlig sektor. Men konstante reformer af pengefordelingen internt i sektoren er nødvendige
  • Deleøkonomi
   • Deleøkonomi elsker vi. Der findes allerede gode regler til at regulere. Brug og styrk dem. Det er teknologiunderstøttet mikrosamhandel – og det er konkret og godt
 • Indvandring
  • Integration
   • Vi tror på et dansk medborgerskab, som baserer sig på demokrati, ligestilling og frihedsrettigheder i et sekulært samfund. Dette medborgerskab skal tilbydes alle borgere
   • Vi skal øve os i at blive mere åbne og gøre os umage med at fortælle nye danskere hvilke værdier og regler det danske samfund bygger på. Dette gælder i alle møder; med skolelærere, hos borgerservice, på arbejdspladser, i gadebilledet
   • Vi vil tilsikre en jævn fordeling af nydanske elever i både folkeskolen og privatskoler – eksempelvis ved at “busse” børn på tværs af kommuner sådan som det har været gjort i Aarhus.
  • Flygtninge
   • Europas ydre grænse skal virke. Ingen fri indvandring
   • Vi skal igen tage imod FN-kvoteflygtninge
   • Ingen adgang til Europa uden visum (a la ESTA) – lig den Australske og Amerikanske model
   • Der bør indføres en Green Card-ordning så alle der ønsker at arbejde i Danmark kan ansøge om det uanset hvor i verden de er fra. Ansøgning er naturligvis ikke det samme som at man automatisk får arbejdstilladelse
   • Hjælp i krigszoners nærområder. Vi tror ikke på at det hjælper at folk flytter massivt på tværs af kontinenter
 • Kultur
  • Kulturstøtten (13 mia) som gives i dag vidner om høj prioritet af området. Det skal fortsætte.
  • Vi elsker kunst og mener at kulturen spiller en afgørende rolle i vores samfund. Kunsten udvikler oplevelseszoner, promoverer oplysning og frihed, og det er vigtigt
  • Kongehuset
   • Vi ser Kongehuset som en kulturhistorisk institution, der arbejder for landets kommercielle interesser, og derfor skal skrives ud af grundloven som politisk institution – vi ønsker ikke at nedlægge det
 • Skat
  • Vi går ind for løbende skattereformer men ikke revolutioner. Vi lytter til økonomernes analyser
 • Ligestilling
  • Barsel
   • Barselsdagpenge skal fordeles individuelt og i lige store mængder til mor og far, så både mor og far kan få op til 16 uger hver i stedet for 32 uger til deling, sådan som det er nu. Hvorfor? Fordi det øger muligheden for mænds samvær med deres små børn, samtidig med at det styrker kvinders konkurrencedygtighed på arbejdsmarkedet. Vi vil ikke kræve at man gør brug af sin barselsdagpengeret – det må være en individuel sag
  • Feminisme
   • Vi hylder feminismen og dens dedikerede indsats for ligestilling gennem de fire seneste årtier, nu – og i fremtiden. Samtidig går vi ikke ind for positiv eller negativ særbehandling – lige muligheder for begge køn er det vi tro på. Vi glæder os over en moderne og progressiv feminisme, der både kan rumme twerk og ligeløn
 • Digitalt privatliv
  • Borgerne skal ikke masseovervåges af staten, og der skal dommerkendelse til når politiet og efterretningstjenesten vil overvåge. Til gengæld skal disse kendelser kunne gives hurtigt, og i ekstraordinære tilfælde på bagkant.
  • I det velmenende forsøg på at jagte terrorister er der de seneste år med terrorpakkerne indført lovgivning som undergraver de demokratiske rettigheder. Den går ikke, for så har terroristerne opnået hvad de ønsker. Vi skal igen have en ordentlig retsstat.
 • Klima og Miljø
  • Vi lytter til videnskaben, og den siger at klimaforandringer er menneskeskabte. Så vi støtter arbejdet for at genoprette verdens klima – vi har jo kun en klode. Derfor støtter vi også FNs klimamål
  • Vi tror meget på at teknologien kan hjælpe os i forhold til miljø og klima, det være sig eksempelvis el-biler, nye energiformer og “water harvesting”
 •  Udenrigspolitik
  • Globalisering
   • Vi mener at globaliseringen gør vores samfund rigere, og at det kan og skal komme alle danskere til gode. Og vi vil kæmpe for at den danske velfærdsmodel skal bestå i en globaliseret verden.
  • EU
   • Det kan vi lide – men ved godt at der er fejl
   • Vi er skeptiske over for landbrugsstøtte
   • Vi ønsker at komme af med Danmarks EU-forbehold
  • Udviklingsbistand
   • Vi vil fastholde den nuværende udviklingsbistand. Danmark er et af blot fem FN-lande som honorerer nøglen om 0,7% af BNI i ulandsbistand – og det skal vi fortsætte med
 • Forsvar og militær
  • Vi ønsker at fastholde vores medlemskab af NATO, og der bidrage med det vi kan
  • Vi anerkender at militære interventioner kan være nødvendige, og vi er forpligtigede hvis en militær intervention er FN-manderet
  • Militære interventioner skal være last resort
  • Støtte til vores tropper når de kommer hjem (samtaler, vejledning, hjælp)