Hvem er De Progressive?

Partistiftere med holdninger.

For os Progressive handler politik om at have faste visioner og progressive holdninger hvor fokus er på det der skal bygges op i stedet for på det som skal rives ned.

Holdninger er ikke bare dejlige at diskutere politisk, de kan også sættes på en skala som går fra reaktionær til progressiv. Vi placerer naturligvis os selv i den progressive ende, der hvor vi omfavner snarere end afviser.

Vi mener at der er holdninger i denne verden som er bedre end andre – meget bedre endda – og det er disse som er vores grundholdninger. Vi bruger dem som faste trædesten i den brusende elv af omskiftelig virkelighed og mangfoldighed som tidens udfordringer og forandringer har medført. De er sammenhængskraften, limen, ja ligefrem den ægte danskhed – i vores optik.

Faktisk er vores grundholdninger ikke nogle vi selv har fundet på. De fleste går langt tilbage og behandles i dag stedmoderligt eller med direkte berøringsangst af politikerne i Folketinget. Men vi brænder stærkt for dem og ønsker at bruge dem i realpolitikken.

Vores fire grundholdninger er:

VIDEN ER VEJEN FREM. Vi tror på at viden, bæredygtig teknologi og innovation er vejen til et bedre samfund og en lysere fremtid

MED LOV SKAL LAND BYGGES. Vi er et sekulært parti, og vi mener at vores samfund bør styres af verdslige love og retsprincipper

PLADS TIL ALLE. Vi mener at alle borgere har lige værdi og derfor skal have lige vilkår

FY FOR HELVEDE! Vi går ind for absolut ytrings-, forsamlings- og åndsfrihed

(læs mere om vores grundholdninger her)

I forhold til den “klassiske” politiske akse har vi mest sympati for centrum-venstre i Folketingssalen, men vi er også enige i meget fra højre side – ikke mindst i forhold til frihedsrettigheder.

Selv om vi kun har fire grundholdninger, er disse tilstrækkelige som stærke og retfærdige rettesnore for langt de fleste politiske forhold i samfundet. Og grundholdningerne leder naturligt til en række mærkesager som selvfølgelig er progressive – dem kan du læse om her.

De Progressive blev stiftet i 2017, og formanden hedder Frederik Nelsson.

Vi har en masse herlige græsrødder i hele landet som kæmper for den progressive sag. Og så har vi vores podcast om progressive emner. Se/lyt her:

Om De Progressives formand, Frederik Nelsson

“Jeg har altid været et politisk menneske og elsket de progressive kræfter i samfundet – dem der turde udfordre de reaktionære magthavere. I dag oplever jeg religiøs censur, terror-apati og generel fremtidsfrygt i samfundet. Dette på trods af at vi ville have det så meget federe hvis vi ikke frygter og i stedet tror på idealerne helt tilbage fra Oplysningstiden. Vi skal igen vove at have holdninger og idealer – og turde skelne mellem skidt og kanel. Derfor var jeg med til at stifte De Progressive.”

Frederik har en kandidatgrad i Offentlig Administration fra RUC, og har i en årrække arbejdet i staten. I 2013 blev han selvstændig, og driver blandt meget andet en finansieringsvirksomhed. Han er gift og har to børn.

Kontakt partiet.

Kontakt partiet via email på denne adresse: DeProgressive@DeProgressive.dk eller via de sociale medier herunder.