Der skal være valg i år, og hvor ville det være skønt at der blev luftet lidt ud i Folketinget. At der kom et fritænkende parti ind som holder hårdt på fundamentale samfundsprincipper og værdier, og som kunne revitalisere humanismen til at være en realistisk humanisme.

Desværre nåede De Progressive ikke at komme på stemmesedlen, det må vi erkende. De frivillige kræfter er sluppet op. Vi kaster håndklædet i ringen i forhold til at komme i Folketinget denne gang. Men det betyder ikke at det progressive politikprojekt er dødt. Faktisk er der nok mere behov for det i dag end nogenside. Der skal bare nye kræfter til at løfte, så Danmark, Europa og verden kan blive sekulær, realistisk humanistisk fremtidsoptimistisk.

Men med De Progressive ude af spillet, hvem skal man da stemme på? Vi vil ikke anbefale et konkret parti – men gå gerne efter partier som vægter de centrale frihedsprincipper højt, kæmper imod religiøse særrettigheder, og for menneskers lige muligheder (IKKE lige resultater).

Godt valg!

Frederik Nelsson
Formand 
De Progressive